កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជាធម្មតាគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលលំពែងមិនអាចធ្វើឱ្យមានអាំងស៊ុយលីន ឬ នៅពេលដែលរាងកាយមិនអាចធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់អាំងស៊ុយលីនបានល្អប្រសើរ។ អាំងស៊ុយលីនជាអរម៉ូនមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយលំពែង ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យជាតិស្ករពីអាហារដែលយើងបរិភោគឆ្លងពីឈាមទៅក្នុងរាងកាយដើម្បីផលិតថាមពល។ អាហារកាបូអ៊ីដ្រាតទាំងអស់ត្រូវបានខូចក្លាយទៅជាជាតិស្ករក្នុងឈាម។ អាំងស៊ុយលីនជួយឱ្យជាតិស្ករចូលទៅក្នុងកោសិកា។

មិនអាចផលិតអាំងស៊ុយលីន ឬ ប្រើវាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពនាំឱ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានកើនឡើង ( hyperglycemia) ។ ក្នុងរយៈពេលវែង កម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់ត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រាងកាយ និងការចុះខ្សោយនៃសរីរាង្គនិងជាលិកានានា។

ផលវិបាក

អានបន្ថែម →

កត្តាហានិភ័យ

អានបន្ថែម →

សញ្ញា និង រោគសញ្ញា

អានបន្ថែម →

ការបង្ការ

អានបន្ថែម →

ហេតុការណ៍ និង តួលេខ

អានបន្ថែម →

“កុំឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រប់គ្រងអ្នក! អ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែម!”

— វេជ្ជ. ស៊ុំ សត្ថា