មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមស្វាគមន៍

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១០ ដោយ វេជ្ជ. ស៊ុំសត្ថា ជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលបានផ្ដល់នូវការព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីឱ្យមនុស្សទាំងអស់ដល់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម និង ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងជំងឺនេះផងដែរ។ គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃជីវិតរបស់មនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាមរយៈការថែទាំ ការព្យាបាល ការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវ។

យើងមានផ្ដល់ជូននូវសេវាវេជ្ជសាស្ដ្រដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • ការពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជំងឺ
 • ជំងឺទឹកនោមផ្អែមមនុស្សពេញវ័យ
 • ក្រពេញលើកុមារ
 • មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ដ្រ

“កុំឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រប់គ្រងអ្នក! អ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែម!”

— វេជ្ជ. ស៊ុំ សត្ថា

ហេតុអ្វីត្រូវព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម?

photo

ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម (គ្លុយកូស) គឺជាគោលដៅសំខាន់នៃការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដើម្បីការពារផលវិបាកនៃជំងឺនេះ។ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ ១ គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាំងស៊ុយលីផ្លាស់ប្តូរដោយការហាត់ប្រាណនិងរបបអាហារផងដែរ។ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការប្រើថ្នាំដែលមិនមែនជាអាំងស៊ុយលីន, ការកាត់បន្ថយទម្ងន់, ការផ្លាស់ប្តូររបបអាហារ។

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

 • ឯកទេសទឹកនោមផ្អែម

  វេជ្ជ. ស៊ុំ សត្ថា

     បទពិសោធន៍ ១០ឆ្នាំ

  ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែម…

 • ឯកទេសក្រពេញអ័រម៉ូន

  វេជ្ជ. ចន្ថ តុលា

      បទពិសោធន៍ ៥ ឆ្នាំ

  ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសក្រពេញអ័រម៉ូន…

អំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ផលវិបាក

អានបន្ថែម →

កត្តាហានិភ័យ

អានបន្ថែម →

សញ្ញា និង រោគសញ្ញា

អានបន្ថែម →

ការបង្ការ

អានបន្ថែម →

ហេតុការណ៍ និង តួលេខ

អានបន្ថែម →

↑ ទៅលើ   |   មើលទាំងអស់→