ព័ត៌មានលម្អិត

ម៉ោងធ្វើការ

ពីម៉ោង ០៧:០០ព្រឹក ​ដល់ ០៧:០០ល្ងាច – ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ

ទីតាំងការិយាល័យ

#ផ្ទះលេខ ១៥-១៧, ផ្លូវអិន, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ

០១២ ២៥៤ ៧៧២
០៦៩ ៥០៤​ ៥០៥